MaintMaster

Maintmaster, officiell partner

Vi är specialister på MaintMaster Underhållssystem och kan hjälpa er underhållsavdelning att skapa ett system som är anpassat efter er egen verksamhet.

Utöver grundläggande konfiguration kan vi även erbjuda mer advancerade konfigurationer, några exempel följer här nedan

Anpassning av kort

Vi kan skräddarsy alla kort i ert system för att optimera arbetsflöden och för att kunna dokumentera/visa endast relevant information för ändamålet. Ex. ta bort eller lägga till fält, flikar, anpassade urval eller funktioner på jobbkort, artikelkort, utrustningskort, dokumentkort m.m.

Anpassning av sammanställningssidor

Vi kan hjälpa er att skapa tydliga och snygga sammanställningssidor som visar utvalda fält/egenskaper för att på ett snabb och enkelt sätt få relevant information på jobb, artiklar, utrustning etc.

Visualisering

De flesta underhållschefer vill ha det, men väldigt få har det – Visualisering av underhållsarbetet. 

Vi hjälper er att effektivisera er information/kommunikation och att minska er administrationstid genom att skapa kundanpassade visualiseringar med automatiskt uppdaterade UH-KPI:er, parametrar, jobb, bevakningar etc. som anpassas efter exempelvis område eller lag. Kan visas i ”genvägar” på datorer eller på TV.

Avancerade urval via SQL

När inte standard-funktionerna för urval i MaintMaster räcker till så kan vi skapa avancerade SQL funktioner som hämtar och sammanställer data fritt från databasen.

Anpassning av utskrifter

Vi kan hjälpa er att skapa och anpassa utskrifter med sammanställd information för jobb, artiklar, utrustning m.m.

Processer, Instruktioner och Utbildningar

Vi kan erbjuda utbildning i allt från grundfunktioner till avancerade funktioner inom MaintMaster eller kundanpassade utbildningspaket för underhållspersonal, produktionspersonal etc. utefter era befintliga eller nya arbetssätt/processer som vi tar fram tillsammans med er underhållsledning.

Nystart

Många företag lider av att de inte använder systemet fullt ut p.g.a. att de har saknat styrning eller en tydlig struktur för hur systemet är uppbyggt eller tappat kompetens inom systemadministration. Vi kan hjälpa er med att göra en nystart genom att ta fram en ny struktur och städa upp gammalt onödigt för att göra systemet mer användarvänligt och användbart för både utförare och ledning.

Migrering från annat UH-system

Har ni funderingar på att byta ut ert gamla underhållssystem? Sluta slösa tid och pengar på ett svåranvänt och omodernt system som ingen vill använda och gå istället över till MainMaster som är bra på riktigt, både för användare och ledning!
Vi kan hjälpa er att bygga upp önskad struktur i MaintMaster och migrera data från det gamla samt utbilda er personal inför uppstart.

Avancerade datasammanställningar

Vi kan skapa avancerade sammanställningstabeller för att snabbt och enkelt få ut data för ex. antal jobb, rapporterade tider, stopptider, väntetider, arbetskostnad, artikelkostnader och inköpskostnader per kategori. Allt i samma tabell.

Avancerad godkännandeprocess för inköp

Vi hjälper er att skapa ett mer avancerat flöde för attestering/godkännande av inköpsorder än det som finns som standard i MaintMaster . Detta möjliggör godkännande av inköpsorder i flera steg av inkl. mailnotifikationer till chefer och beställare. OBS! Kräver modifier ”Property Calculator”.

Arbetssätt

Tolkning och tillämpning av underhållsstandarden (SS-EN 13306) ur ett systemperspektiv.
Optimera och förtydliga ert underhållsarbete samt gör det enklare att jämföra er med andra företag genom att strukturera systemet enligt svensk underhållsstandard.

Integrationer

Vi kan erbjuda projektledning för integrationer mellan MaintMaster och exempelvis affärssystem, lagersystem, uppföljningssystem etc.

Grunddata

Behöver ni städa upp eller modifiera er befintliga grunddata som artiklar, utrustning eller relationer etc. så kan vi utföra detta åt er utefter önskemål.